X
Geschiedenis

In 1966 was men het er over eens: Nijmegen West was op korfbalgebied een achtergebleven gebied. Het was duidelijk dat in Nijmegen een nieuwe korfbalvereniging nodig was. Daarom besloot sportvereniging Noviomagum (Voetbalvereniging) een onderafdeling korfbal op te richten. Op 8 juli 1966 werd deze oprichting een feit.
Leuk weetje: Voor een bedrag van 3 gulden en 50 cent per maand kon je lid worden van deze korfbalclub. Al op 3 november van dat jaar werd besloten een zelfstandige vereniging te worden. De naam werd gewijzigd in Philips Korfbalvereniging Keizer Karel.

Zoals een echte korfbalvereniging betaamt werden ook veel nevenactiviteiten georganiseerd. Zoals de jeugdkampen (van een week), playbackshows disco’s en tal van andere activiteiten.
In 1975 werd ook Philips verlaten en kreeg Keizer Karel, na een tussenstop op Staddijk Zuid, een eigen veld met kantine op de plaats waar nu nog steeds gekorfbald wordt: de Staddijk Noord.
Het ging goed met Keizer Karel. In 1989 promoveerde het eerste team naar de hoofdklasse, destijds het hoogste niveau in Nederland. Er was een bloeiende jeugdafdeling. Op zeker moment waren er wel 4 junioren-, 10 aspiranten- en 8 pupillenteams.

Helaas, in 1990, net na de verbouw van “de Keizershof”, werd er brand gesticht in het clubhuis, waardoor het helemaal afbrandde. De brand inspireerde de club tot een gezamenlijke herbouw en menig financiële actie. In 1992 was het clubhuis klaar en is nu nog altijd de thuisbasis van Keizer Karel. De beslommeringen rondom de herbouw heeft echter ook de energie van veel leden opgebrand. De hoofdklasser van weleer acteert nu daarom met veel minder leden dan destijds in de 2e en 3e klasse.

Gelukkig zijn er ook nu weer veel leden, die de schouders er onder zetten en gezamenlijk veel plezier beleven aan Keizer Karel. Sinds 2003 heeft Keizer Karel als eerste in rijk van Nijmegen een G-team. Toen de Special Olympics in 2016 in Nijmegen georganiseerd werden hebben wij het korfbal toernooi georganiseerd. Hieraan deed ons eigen G team ook mee.


Vanaf 2000 merkte Keizer Karel dat de schoolkorfbal lessen voor steeds minder leden zorgde. Door het KNKV is vanaf 2016 onderzocht waardoor de ledenkrimp veroorzaakt werd. De bond gaf aan dat door de vergrijzing in Dukenburg er weinig potentiële leden gevonden zouden worden. Nijmegen Noord zou een betere plaats zijn om te gaan korfballen. In 2018 is Keizer Karel met de gemeente gaan overleggen welke mogelijkheden er zijn om eventueel te verhuizen. Vanaf 2018 zijn we al schoolkorfbal gaan geven en zijn we opzoek gegaan naar trainingslocaties voor de nieuwe leden vanuit voornamelijk Nijmegen Noord. Onze jeugd begon weer te groeien en onze inzet met schoolkorfbal werpte nu wel zijn vruchten af.

We hebben nu een nieuwe locatie toegezegd gekregen in Nijmegen Noord waar we hopelijk vanaf 2024 te bewonderen zijn.  

Na bijna 50 jaar korfbal in Dukenburg gaan we Dukenburg verlaten en gaan we hopelijk binnen enkele jaren korfballen aan de andere kant van de Waal.


Wie weet wat de toekomst ons gaat brengen.