X
Vrijwilligers

Binnen Keizer Karel zijn vrijwilligers zeer belangrijk om de club draaiende te houden. Er zijn vele verschillende taken die verricht worden door vrijwilligers. Denk hierbij aan commissieleden, trainers en begeleiders maar hierbij horen ook de oud-papierlopers, bardienstmedewerkers, klussers, schoolkorfbalgevers en al die andere mensen die zich op enige wijze inzetten voor de club.

Door al deze vrijwilligers is het mogelijk de contributie zo laag mogelijk te houden en zowel sportief te presteren als gezellige activiteiten met elkaar te organiseren.

Wilt u zich ook inzetten voor Keizer Karel? Graag kijken we samen waar uw kwaliteiten ingezet kunnen worden. U kunt contact opnemen met een bestuurslid.

Keizer Karel hanteert een gedragscode voor vrijwilligers. In deze code staan onder andere regels die bijdragen aan een open, transparante en veilige omgeving voor kinderen en vrijwilligers, zie onderstaand bestand.

Download Model Gedragscode